Larnaca Address Details
Address: 14 V. Othonos Street, Litsa Court, Shop 2
Larnaca, Larnaca
Telephone: 24651378